Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi 2023/2024

felveteli_uj_pontszamitas_diagram.jpg


Felvételi jelentkezési határidő:
2023. február 15.

A felsőoktatási FELVÉTELI eljárás* során a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar az alábbi államilag finanszírozott és költségtérítéses képzéseket hirdeti 2023. szeptemberi kezdéssel:
 

* A jelentkezési felület (várhatóan) 2022. december 20-án nyit, és 2023. február 15-én éjfélig lehet beadni a jelentkezést.

FMK_szakok_FM_BSc_v1.jpg

FMK_szakok_GAIN_BSc_v7.jpg

FMK_szakok_ITF_v4.jpg

FMK_szakok_EpM_BA_v1.jpg

FMK_szakok_FoT_BA_v2.jpg

FMK_szakok_TeG_BA_v4.jpg

FMK_szakok_FM_MSc_v2.jpg

FMK_szakok_FM_MSc_angol_v4.jpg

FMK_szakok_Epitesz_MSc_v1.jpg

FMK_szakok_GAIN_MSc_v3.jpg

FMK_szakok_EpM_MA_v2.jpg

FMK_szakok_FoT_MA_v1.jpg

FMK_szakok_TeG_MA_v4.jpg

FMK_szakok_DMM_MA_v1.jpg


FMK_hallgatok_01.jpg
 

 

FMK_szakok_FM_BSc_v1.jpg

Faipari mérnöki BSc (nappali és levelező)

A faipari mérnökök az egyik legősibb ökoanyaggal dolgoznak, a mindennapi életünket végig kisérő faanyag hasznosításával, feldolgozásával. Kreativitásukat, felkészültségüket felhasználva valósíthatják meg a környezettudatos tervezés és gyártás alapelvét, a hatékony anyagfelhasználást.

De ők a faépítészet meghatározó személyei is, irányításukkal készülnek a faházak, a faépítmények. Specializációink révén hallgatóink logisztikai és folyamatmérnökké válhatnak, az alapképzés után tanulmányaikat mesterképzésen, majd doktori képzésen folytathatják, de akár építészként is végezhetnek Egyetemünkön.

Gyere Te is Sopronba és valósítsd meg velünk az álmaidat!

Faipari mérnöki BSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

Faipari mérnöki szak kisfilm:
 

 

 

FMK_szakok_GAIN_BSc_v7.jpg

Gazdaságinformatikus BSc (nappali)

A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keverékét nyújtja, amelyre nagy igény van a vállalatok részéről. Sopronban 2002 óta van gazdaságinformatikus képzés, mely 2022-ben egy átfogó megújuláson esett át, hogy még gyakorlatiasabb, a hallgatói és munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó tudást adjon.

Az önállóan és csapatban végzendő projektek megerősítik a tanult ismereteket, fejlesztik a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó képességet. Ezért több tárgyon is projekt-orientált a számonkérés, és olyan rendezvények is lehetőséget nyújtanak a projektmunka megtapasztalására, mint a félévenkénti Hackathlon, valamint szakmai, tanulmányi és tudományos versenyek, workshopok.

Fiatalos, színvonalas szaktudású oktatóink a kis létszámnak köszönhetően minden hallgatóra kellő figyelmet tudnak fordítani. Segítenek a lemaradóknak, és egyengetik a tehetségek pályáját.

Gazdaságinformatikus BSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

Gazdaságinformatikus szak kisfilm: 

FMK_szakok_ITF_v4.jpg

Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc (nappali)

Az Ipari termék- és formatervező szak minden szempontból megújuló programmal indul. Az ide felvételt nyert hallgatók egyedülálló módon mind a mérnök, mind a művészeti ismereteket tanító, hivatásuk elméleti és gyakorlati oldalát is professzionális szinten képviselő tanárokkal találkozhatnak.

A számos nemzetközi kapcsolattal rendelkező egyetem lehetővé teszi, hogy az itt tanulók az erdészet, a faipar, az alkalmazott művészet és a közgazdaságtan területeinek ismereteit összekapcsolva, tudásukat és kreativitásukat egy innovatív termék ideájában jelenítsék meg.

A megújult oktatási szemlélet és szakmai program a bútortervezés, a csomagolástervezés és az általános ökológiai, fenntartható termék- és formatervezés szakterületének ismereteit adja át az érdeklődő hallgatóknak.

Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

Ipari termék- és formatervező mérnöki szak kisfilm:

 

 

FMK_szakok_EpM_BA_v1.jpg

Építőművészet BA (nappali)

A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész- és belsőépítész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Építőművészet BA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

Építőművészet szak videó: 

FMK_szakok_FoT_BA_v2.jpg

Formatervezés BA (nappali)

A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Formatervezés BA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

Formatervezés szak videó: 

FMK_szakok_TeG_BA_v4.jpg

Tervezőgrafika BA (nappali)

A képzés célja tervezőgrafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, illetve technológiai ismereteik, valamint műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, közvetítésére, sokszorosításra, illetve reprodukcióra (print, multimédia, online felület) alkalmas minőségű produktumok létrehozására.

Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig a munkafolyamatokat (kép, tipográfia, hang, mozgás), a technikai kivitelezést, az intuíció és a tudatosság ötvözését a tervezésben. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Tervezőgrafika BA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

Tervezőgrafika szak videó: 

FMK_szakok_FM_MSc_v2.jpgFaipari mérnöki MSc (nappali és levelező, magyar nyelven)

Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 
A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.
Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

Faipari mérnöki MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_FM_MSc_angol_v4.jpgFaipari mérnöki MSc (nappali, angol nyelven)

Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 
A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.
Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

Faipari mérnöki MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_Epitesz_MSc_v1.jpgÉpítész MSc (nappali)

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik.

Továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Építész MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_GAIN_MSc_v3.jpg

Gazdaságinformatikus MSc (levelező)

A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keverékét nyújtja, amelyre nagy igény van a vállalatok részéről. Sopronban 2002 óta van gazdaságinformatikus képzés, mely 2022-ben egy átfogó megújuláson esett át, hogy még gyakorlatiasabb, a hallgatói és munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó tudást adjon.

Az önállóan és csapatban végzendő projektek megerősítik a tanult ismereteket, fejlesztik a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó képességet. Ezért több tárgyon is projekt-orientált a számonkérés, és olyan rendezvények is lehetőséget nyújtanak a projektmunka megtapasztalására, mint a félévenkénti Hackathlon, valamint szakmai, tanulmányi és tudományos versenyek, workshopok.

Megújult mesterszakunk egy másik fő előnye, hogy levelező tagozaton indul nagy részben online oktatással. Ennek köszönhetően a tanulmányok könnyebben összeegyeztethetőek a munkával, családdal (a szakmaiság csorbulása nélkül) és akár otthonról is elvégezhető.

Gazdaságinformatikus MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu 

 


 

FMK_szakok_EpM_MA_v2.jpg

Építőművész MA (nappali)

A képzés célja építőművészek képzése, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra.

Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Építőművész MA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_FoT_MA_v1.jpg

Formatervező művész MA (nappali)

A képzés célja formatervező művészek képzése, akik megszerzett tervezői és tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és kultúra, valamint a piacgazdaság és a környezet kihívásait, és tudnak azokra a design és formatervezés eszközeivel rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal reagálni. Munkájukat a termék-formatervezés és a termékfejlesztés, továbbá a designkutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár a formatervező- és designkutató-csoportok vezetőjeként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Formatervező művész MA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_TeG_MA_v4.jpg

Tervezőgrafika MA (nappali)

A képzés célja tervezőgrafikus művészek képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, technológiai, illetve média ismereteik, valamint műveltségük birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében a tervezési helyzetet értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni. Alkalmasak tervezőgrafikai - mind tervezői, mind autonóm alkotói -, illetve vizuális és kommunikációs, valamint művészeti kutatási folyamatok felépítésére, önálló programalkotásra, ezek végrehajtására önállóan, együttműködésben partnerként és vezető helyzetben egyaránt. Továbbá képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra aktív alakításáért, terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Tervezőgrafika MA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

FMK_szakok_DMM_MA_v1.jpg

Design- és művészetmenedzsment MA (nappali)

A művészeti és design termékeket, valamint szolgáltatásokat kínáló piaci vállalkozások, non-profit szervezetek - múzeumok, galériák, aukciósházak - számára ma már nélkülözhetetlen egy olyan szakember, aki tájékozott a piaci és művészeti trendek világában egyaránt, rendelkezik menedzsment, marketing, gazdasági, jogi ismeretekkel és szenvedélye a design és a művészet. Amennyiben kiállítások, művészeti események, fesztiválok szervezésével, irányításával szeretnél foglalkozni, érdekel a projektmenedzsment, kortárs művészeti kritika, design és művészeti stúdiók világa, jelentkezz hozzánk!

Design- és művészetmenedzsment MA szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Cikk nyomtatása E-mail