Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tervezőgrafika MA

Miért a tervezőgrafika MA szak?

A képzés célja tervezőgrafikus művészek képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, technológiai, illetve média ismereteik, valamint műveltségük birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében a tervezési helyzetet értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni. A mesterszak 120 kreditértékű programja a formateremtő alkotó munkát, szakspecifikus elméleti teoretikája révén az oktatás, a szakmai irányítás, a szakmai minősítés és dialógus különböző színterei által igényelt készségeket, s nem utolsósorban a DLA képzés tanulmányi programját alapozza.

A grafika nyelvezete hatalmas, bonyolult, szerteágazó struktúra, amely szinte állandóan jelen van körülöttünk, és folytonosan közöl, továbbít, szól valamiről, szól valakihez. A vizuális művészetek e sajátos területével foglalkozik a tervezőgrafikus képzés. Kiemelkedően erős a szakon folyó tipográfiai oktatás, ami korszerű digitális technikák használata mellett a hagyományos nyomtatási módok megismertetésére is komoly hangsúlyt helyez. 

Mit tanulhatsz a tervezőgrafika MA szakon?

Az egyetem hagyományainak megfelelően hangsúlyos a „zöld vonal” vagyis környezetvédelmi szempontok tervezőgrafikai figyelembe vétele. A tervezőgrafika képzés kiemelten képviseli a város grafikai múltjának is jellemző részét képező művészeti ágat, a könyvillusztrációt.

  • Alapozó tárgyak: kreatív mútermi stúdium, tervezéselmélet, vizuális kultúra, gazdasági jog
  • Szakmai törzsmodul: komplex tervezés, médiatechnológiák, design szemiotika
  • Szaktervezési stúdiumok: szaktervezés, képgrafika, fotó, műtermi stúdium, kortárs építészet, design, képzőművészet, prezentációs technikák, innováció, vizuális kommunikáció, design kommunikáció
  • Bölcsészettudományok: médiakultúra, kultúrális antropológia, művészeti filozófiák, vizuális hermeneutika
  • Szaktudományok: környezettörténet, örökségvédelem, fenntartható fejlődés, menedzsment, fogyasztói magatartás 

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az okleveles tervezőgrafikusok alkalmasak tervezőgrafikai – mind tervezői, mind autonóm alkotói –, illetve vizuális és kommunikációs, valamint művészeti kutatási folyamatok felépítésére, önálló programalkotásra, ezek végrehajtására önállóan, együttműködésben partnerként és vezető helyzetben egyaránt. Továbbá képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra aktív alakításáért, terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Az egyetemünkön végzett okleveles tervezőgrafikusok számos területen megállják a helyüket. Lehetnek önálló alkotóművészek, mint tervezőgrafikusok, illusztrátorok vagy grafikusművészek, elhelyezkedhetnek grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél, mint Art Director vagy tervezőgrafikus munkatársak, illetve online és print médiában is vállalhatnak munkát, mint illusztrátorok, képszerkesztők, művészeti vezetők, tördelőszerkesztők, vagy webdesignerek. 

A tervezőgrafikus mesterdiploma megszerzése után mindazok a hazai és külföldi továbbképzési lehetőségek rendelkezésre állnak, amelyek magasabb képzettségi fokozat elérését biztosítják: Magyar Iparművészeti Egyetem DLA Iskola, valamint a Soproni Egyetem Doktori Iskolája.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Szigethy Anna
egyetemi docens
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
Szabóné Sándor Julianna
tanulmányi előadó
(+36 99) 518-736
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar