Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Faipari mérnöki MSc

Miért a faipari mérnöki mesterképzési szak?

Gyere hozzánk továbbtanulni és tégy jót a környezettel! A faanyag megújuló alapanyag, amely kezelt erdőkből származva, a fenntartható jövő záloga. A megújult faipari mérnök mester szakunkon fenntartható megoldásokat kínálunk fából. A Green Deal részeként az Európai Bizottság 2020 márciusában egy új cselekvési tervet terjesztett elő a fenntartható termékek tervezésére, a termelési folyamatok körforgásos jellegére vonatkozóan.

Megújult faipari mérnök mesterképzésünkön célunk, hogy a fenntarthatóság, a körforgásos faipari gazdálkodás és az öko-design elveit a szakmájukban érvényre juttató faipari tervezőket és technológusokat képezzünk a jövő számára. Tanulj tovább fenntarthatóságot velünk! A faipari cégek jelzései alapján legalább 20-szor annyi mester diplomás faipari mérnökre lenne szükség, mint ahányan végeznek.

A megújult faipari mérnök mester szakon, a diplomával járó mikrotanúsítványokon túl, a törvény által biztosítva, további tervezői,- vagy faanyagvédelmi szakértői jogosultságokat megalapozó tantárgyak várnak, beépítve a faipari mérnök képzés tananyagába.  

Mit tanulhatsz a faipari mérnöki mesterképzési szakon?

A Faipari mérnök MSc képzés a faipar minden jelentős területét képviselő szakmai törzsanyagon túl két specializációt tartalmaz:

 • A „Fatermékek fenntartható tervezése és gyártása” specializáció tárgyai a törzsanyagban lévőkkel együtt 5 mikrotanúsítvány kiadását teszik lehetővé, megalapozva a Faipari mérnöki Faépítmény tervező jogosultság kiadását a Mérnöki Kamara részéről mester diplomás végzetteink számára.
 • Hasonlóan a „Tűz,- és faanyagvédelem a fenntarthatóságért” specializáció tárgyaira épülő mikrotanúsítvány a Mérnöki Kamara által kiadott faanyagvédelmi tervezői és szakértői jogosultságok alapja. A Faipari mérnök mester szakon magyar nyelven, levelező formában folyik a képzés, lehetővé téve a munkaviszony mellett végzett tanulmányokat.

A képzés becsatlakozó rendszerű, így minden félév egyaránt tartalmaz természettudományos,- gazdasági és humán ismereteket, szakmai törzsanyagot, a választott specializációhoz tartozó tárgyat, illetve szabadon választható tárgyat. A faipari mérnök alapszakon végzettek mellett örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket: építő és építészmérnököket, anyagmérnököket, gépészmérnököket, könnyűipari mérnököket, műszaki menedzsereket, ipari termék és formatervező mérnököket, illetve bármilyen műszaki szakon végzett szakembereket, akik előtanulmányaik folytán rendelkeznek 40 kreditnyi természettudományos,- gazdasági és humán,- illetve szakmai ismerettel.

A tanulmányok során Erasmus és CEEPUS programjainkon keresztül nyitottak a külföldi tanulási lehetőségek is. Ösztöndíjprogramok, díjmentes sportolási és nyelvtanulási lehetőségek várnak.

Hallgatóink számára az angol nyelvű MSc-s órák ingyenesen látogathatók, a szaknyelv gyakorlása érdekében. Hallgatóbarát oktatásunk országszerte híres: leendő oktatóid nem csak kitűnő szakemberek, de jó fejek is egyben. Itt olyan különleges diákélet és hagyományok részese lehetsz, amely az UNESCO Nemzeti Szellemi Kulturális Örökséggé nyilvánított. S mindezt Ausztriától pár percre, Magyarország leghűségesebbnek és Európa egyik legszebb városának tartott, egyedi atmoszférájú fesztiválvárosában, a Hűség Városában, Sopronban.  

Továbbtanulási és karrier lehetőségek

A faipar fellendült, ma Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik; a szakemberek iránti kereslet folyamatos, az elhelyezkedési lehetőségek jók, a kereseti és karrierlehetőségek biztatóak. A faipari cégek jelzései alapján legalább 20-szor annyi mester diplomás faipari mérnökre lenne szükség, mint ahányan végeznek.

A faipari mérnökök sokféle munkakört betölthetnek, többek között:

 • faipari üzemvezetők, termelésirányítók;
 • faipari gépgyártók, tervezők, kereskedők;
 • minőségirányítási szakemberek, gyártás előkészítők;
 • üzemeltető mérnökök;
 • faipari piackutatók, marketingesek;
 • faépítészeti tervezők, kivitelezők;
 • logisztikai, faanyagvédelmi és belsőépítészeti szakemberek;
 • faanyagvédelmi,- faenergetikai szakértők, tanácsadók;
 • faipari szakoktatók

A mester tanulmányok során szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a hallgatóknak, faipari tevékenységet végző cégeknél. Már az egyetemi évek alatt bekapcsolódhatsz a szakmai életbe, vagy oktatóid oldalán a tudományos kutatásba.

A mesterszak elvégzése után, ha érdekel a tudományos kutatás, vár a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola!  

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Csiha Csilla
külügyi és kutatási dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-180
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
Szabóné Sándor Julianna
tanulmányi előadó
(+36 99) 518-736
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar