Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Szakmai gyakorlat

 

Általános információk

 

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon a 2022. szeptemberében, vagy azt követően kezdett évfolyamok esetében az alábbi szakokon van kötelező szakmai gyakorlat:

Szak megnevezése

 Szakfelelős

Szemeszter
(amelyben a szakmai gyakorlat felvehető)

Szakmai gyakorlat időtartama

Faipari mérnöki BSc

(nappali tagozat)

Dr. Németh Gábor

egyetemi docens

nemeth.gabor@uni-sopron.hu

6. szemeszter

6 hét (összefüggő)

Faipari mérnöki BSc

(levelező tagozat)

Dr. Németh Gábor

egyetemi docens

nemeth.gabor@uni-sopron.hu

6. szemeszter

80 óra

Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc

Prof. Dr. Zalavári József

egyetemi tanár

zalavari.jozsef@uni-sopron.hu

6. szemeszter

6 hét (összefüggő)

Gazdaságinformatikus BSc

Dr. Hegyháti Máté

egyetemi docens

hegyhati.mate@uni-sopron.hu

6. szemeszter

8 hét (összefüggő)

Faipari mérnöki MSc

(nappali tagozat)

Dr. Csiha Csilla

egyetemi docens

csiha.csilla@uni-sopron.hu

3. szemeszter

4 hét (összefüggő)

Faipari mérnöki MSc

(levelező tagozat)

Dr. Csiha Csilla

egyetemi docens

csiha.csilla@uni-sopron.hu

3. szemeszter

54 óra

Gazdaságinformatikus MSc

Dr. Tóth Zsolt György

egyetemi docens

toth.zsolt@uni-sopron.hu

bármelyik (javasolt a 3. szemeszterben)

6 hét (összefüggő)

Gazdaságinformatikus MSc

(levelező tagozat)

Dr. Tóth Zsolt György

egyetemi docens

toth.zsolt@uni-sopron.hu

bármelyik (javasolt a 3. szemeszterben)

80 óra

Formatervező művész MA

 

Dr. Polyák János

egyetemi docens

polyak.janos@uni-sopron.hu

3. szemeszter

2 hét (összefüggő)

A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszervezésének feltétele. A gyakorlatot a szak tevékenységhez kapcsolódó szervezeteknél kell teljesíteni.

 

A kifutó 2017-es tantervek esetében:

Építőművészet BA

Dr. Fülöp István Zoltán

egyetemi docens

fulop.istvan@uni-sopron.hu

bármelyik

2 hét + 4 hét (lehet összefüggően vagy két szemeszterre bontva)

Formatervezés BA

Dr. Polyák János

egyetemi docens

polyak.janos@uni-sopron.hu

bármelyik

2 hét + 4 hét (lehet összefüggően vagy két szemeszterre bontva)

Tervezőgrafika BA

Dr. habil. Szigethy Anna

egyetemi docens

szigethy.anna@uni-sopron.hu

bármelyik

2 hét + 4 hét (lehet összefüggően vagy két szemeszterre bontva)

A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszervezésének feltétele. A gyakorlatot a szak tevékenységhez kapcsolódó szervezeteknél kell teljesíteni.

 

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó adminisztrációs folyamat

A szakmai gyakorlatra a javasolt kezdési időpont BSc és BA szakokon: a vizsgaidőszak utáni első hét. A választott szakmai gyakorlóhelyet és a témát a gyakorlat megkezdése előtt 2 héttel előzetesen egyeztetni kell a szakfelelőssel.

 

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt kitöltendő dokumentumok (a nyomtatványok a kar honlapjáról letölthetők ↓)

 • 1. sz. melléklet: Együttműködési keretmegállapodás
  Kérjük egyeztesse a kiválasztott szakmai gyakorlóhellyel, hogy van-e már karunkkal megkötött, érvényes együttműködési keretmegállapodásuk. Amennyiben nincs, akkor a keretmegállapodást – a sárgával jelölt részek kitöltése után - két példányban kérjük kinyomtatni és a szakmai gyakorlóhellyel cégszerűen aláíratni.
 • 2. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás
  Konkrét gyakorlati időszakra kötendő, több hallgató esetén az 1. táblázat bővíthető. A megállapodást – a sárgával jelölt részek kitöltése után - két példányban kérjük kinyomtatni és a szakmai gyakorlóhellyel cégszerűen aláíratni.
 • 3. sz. melléklet: Hallgatói munkaszerződés
  A hallgatói munkaszerződés a szakmai gyakorlóhely és a hallgató között kötendő, a szerződésből a kar részére nem szükséges példányt eljuttatni.
 • 4. sz. melléklet: Adatlap szakmai gyakorlat helyének bejelentésére
 • 5. sz. melléklet: Szakmai gyakorlat feladatkiírás

Fenti dokumentumokat (tehát az 1. és 2. sz. mellékletet két-két példányban, a 4. és 5 sz. mellékletet egy-egy példányban) kérjük, hogy Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Dékáni Hivatalába juttassa el, személyesen vagy postai úton, a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

Az 1. és 2. sz. melléklet 1-1 példányát dékáni aláírás után visszaküldjük a szerződő félnek.

 

A szakmai gyakorlat befejezésekor kitöltendő dokumentum (a nyomtatvány a kar honlapjáról letölthető ↓)

 • 6. sz. melléklet: Munkahelyi igazolás és kompetencia értékelő lap

Fenti dokumentumot egy példányban kérjük, hogy a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Dékáni Hivatalába juttassa el, személyesen vagy postai úton, a szakmai gyakorlat befejezésekor, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig..

 

Az elvégzett szakmai gyakorlat után a következő félévében a Neptunban fel kell venni a szak mintatantervében szereplő szakmai gyakorlat tantárgyat. A félév végén a tárgyhoz bekerül a szakmai gyakorlat elvégzését igazoló aláírás a Neptunba, amennyiben a fenti dokumentumok hiánytalanul leadásra kerültek.

 

Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar

Dékáni Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

fmk-dekani@uni-sopron.hu

B. épület (főépület) 2. emelet

 

Cikk nyomtatása E-mail