Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felhívás: demonstrátori feladatkör betöltése (2024/2025/1)

A Soproni Egyetem Faipari Műszaki és Kreatívipari Kara pályázatot hirdet

demonstrátori feladatkör betöltésére

a 2024/2025-ös tanév I. félévére

A demonstrátor hallgatók a kar labor- és műhely struktúrájában szakmai támogató feladatot látnak el, illetve hallgatói munkák támogatást végzik.

FMK_muszaki_16.jpgOlyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik az adott területtel kapcsolatban kiemelkedő érdeklődéssel és tudással rendelkeznek és a tanulmányaik változatlan színvonalon való folytatása mellett tudják vállalni a demonstrátori feladatok ellátását is. A demonstrátorok a munkájukat a dékáni kabinetvezető támogatásával végzik, aki segíti a hallgatókat a szervezeti életben való eligazodásban és koordinálja a szakmai feladataikat.

A demonstrátorként dolgozó hallgatók egy igazi alkotóműhely tagjaivá válhatnak, sok segítséget kaphatnak szakmai ismereteik elmélyítéséhez.

A demonstrátorokkal kapcsolatos egyetemi szabályozást a Soproni Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének VI. fejezete tartalmazza.

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki

 • nappali alap- vagy mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karán a pályázattal érintett tanulmányi félévben, valamint a demonstrátori foglalkoztatás időtartama alatt,
 • a pályázó nem áll fegyelmi, büntető eljárás alatt.

Demonstrátor foglalkoztatása:

FMK_muszaki_31.jpgFoglalkoztatás időtartama: 2024. szeptember 1. – 2024. december 31.

A demonstrátorok díjazása bruttó 50.000 Ft/hó.

A foglalkoztatás időkerete: heti 4 óra

A foglalkoztatás konkrét idősávjai: minden héten kedd 16.00-18.00 óra és szerda 16.00-18.00 óra

A demonstrátor foglalkoztatása megbízási szerződés keretében valósul meg.

A demonstrátor az alábbi laborokban/műhelyekben lát el szakmai támogató feladatokat:

 • 3D nyomtató műhely
 • Mechanikai vizsgálóműhely 1.
 • Mechanikai vizsgálóműhely 2.
 • Mikroszkópos vizsgálat műhely
 • Lézeres megmunkáló műhely

A demonstrátori pályázat kötelező tartalmi elemei:

 1. Pályázati űrlap
 2. Önéletrajz, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire, nyelvtudására (pl. tanulmányi verseny, kutatási/tudományos tevékenység; korábbi demonstrátori tevékenység stb.),
 3. Motivációs levél, melyben a hallgató a megnevezi azt a labort/műhelyt, amelyben/amelyekben demonstrátori tevékenységet szeretne betölteni.

Pályázat benyújtása elektronikus formában:

 • az email tárgya: Demonstrátori pályázat – 2024/2025. tanév I félév
 • címzett: Szabó Csilla dékáni irodavezető, szabo.csilla@uni-sopron.hu
 • a pályázat kötelező tartalmi elemeinek aláírt szkennelt változatait csatolni szükséges.

Pályázat benyújtási határidő:

2024. május 8.

Pályázat elbírálási folyamata:

 • A dékán, a fogadó szervezeti egység vezetője véleményének figyelembevételével, bírálja el a beérkezett pályázatokat, valamint dönt arról, hogy mely pályázó hol teljesíti demonstrátori feladatait.
 • A pályázókat a Dékáni Iroda legkésőbb május 15-ig emailben értesíti a pályázat eredményéről.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kérem, hogy Egresitsné Firtl Katalin dékáni kabinetvezetőt keressék: +36 99/518-732, firtl.katalin@uni-sopron.hu

 

Cikk nyomtatása E-mail