Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

MA/MSc felvételi és kreditelismerés

Felvételi vizsga információk

 

Beküldési határidő: 2024. május 10. 12:00

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei mesterszakokra

A mesterszakokon a felvételi eljárás során a jelentkezőnek az alábbi űrlap kitöltésével motivációs levelet kell készítenie és megküldenie a szak felvételi bizottsága részére, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött az adott mesterképzés mellett:

A művészeti képzések esetében a motivációs levél mellett szakmai portfóliót is csatolnia kell  a jelentkezőnek.


Felvételi pontok számítása

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.

Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, akkor ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani!

A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében.

Pontszámítás:

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

Felvételi pontok:

 • Felsőfokú oklevél alapján: 40 pont

és

 • Motivációs levél: 55 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 5 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
 • Fogyatékosság: 3 pont
 • Gyermekgondozás: 2 pont
 • Hátrányos helyzet: 2 pont

Műszaki és informatikai mester képzések

A felvételi eljárás során a jelentkezőnek motivációs levelet kell készítenie és megküldenie a szak felvételi bizottsága részére, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött az adott mesterképzés mellett:

 • Faipari mérnöki MSc
 • Ipari terméktervező mérnöki MSc
 • Gazdaságinformatikus MSc
 • Építész MSc

Művész mester képzések

A felvételi eljárás során a jelentkezőnek szakmai portfóliót és motivációs levelet kell készítenie és megküldenie a szak felvételi bizottsága részére:

 • Építőművész MA
 • Formatervező művész MA
 • Tervezőgrafika MA
 • Design- és művészetmenedzsment MA

További információ a művészeti mesterszakok felvételi eljárásáról: https://fmk.uni-sopron.hu/felveteli-vizsga-muveszeti-mesterkepzes


 

Kreditelismerés

Beküldési határidő: 2024. május 10. 12:00

• Előzetes kreditelismerési kérelem letöltése ↓

 

Információ az előzetes kreditelismerési eljárásról:

MSc/MA szakra jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárás

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás). A felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag a kreditelismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani.

Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 1. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 2. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 3. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), annak nem kell az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytatnia.

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra. Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

 

Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.


A kreditelismerési kérelmeket elektronikusan kérjük beküldeni a tolvaj.vera@uni-sopron.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem

Cikk nyomtatása E-mail