Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi pontszámítás 2024

Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

 

Az alább felsorolt feltételek a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar alapszakjaira vonatkoznak, az egyes feltételcsoportok képzési területek (műszaki, informatikai, társadalomtudományi, művészeti) szerinti bontásban láthatóak.

További információ: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024

 


Műszaki alapszakok (faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki)
és
Informatikai alapszak (gazdaságinformatikus)

Tanulmányi pontok - Középiskolai osztályzatok

A tanulmányi pontok középiskolai osztályzatok részében a kötelező tárgyak két tanult évvégi két osztályzata mellett az ötödik tantárgy tanult utolsó két évvégi osztályzatát vesszük figyelembe. A pontszámítás menete: évvégi érdemjegyek összegét kell megszorozni kettővel (maximum 100 pont).

Kötelező tantárgyak

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv

Választható ötödik tantárgy

Idegen nyelv (második vagy harmadik), Etika, Biológia – egészségtan, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Informatika, Digitális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat , Testnevelés és sport, Állampolgári ismeretek, Természettudomány, Dráma és színház, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Dráma és tánc, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Filozófia, Tánc és mozgás, Magyar mint idegen nyelv, Családi életre nevelés, Jelenismeret, Katonai alapismeretek, Pénzügyi és gazdasági kultúra, Vállalkozzunk, Munkapiac, Etikus vállalkozói ismeretek, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, Sakktika (sakk-matematika), Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, Belügyi rendészeti ismeretek, Iskolai labdarúgás, Karate, Honvédelmi alapismeretek, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra, Tanulásmódszertan, Fenntarthatóság, Hittan, Bármely szakmai vagy művészeti tantárgy (a képzési területhez tartozó bármely szakmai vagy ágazati szakmai tantárgy), Bármely ágazati szakmai tantárgyak (a képzési területhez tartozó bármely szakmai vagy ágazati szakmai tantárgy).

Tanulmányi pontok - Érettségi átlag

A tanulmányi pontok érettségi átlag részében az alább felsorolt tantárgyakat vesszük figyelembe, a kötelező érettségi vizsgatárgyakat és ötödik választott ötödik érettségi tárgyat. A vizsgatárgyak százalékos eredményét vesszük figyelembe, átlaguk alapján maximum 100 pont kapható.

Kötelező érettségi vizsgatárgyak:

magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv

Ötödik érettségi vizsgatárgy:

Nemzetiségi nyelv és irodalom, Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv, Latin nyelv, Fizika, Kémia, Biológia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Testnevelés, Filozófia, Evangélikus hittan, Katolikus hittan, Református hittan, Természettudomány, Dráma, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén), Célnyelvi civilizáció, Belügyi rendészeti ismeretek, Gazdasági ismeretek, Judaisztika, Bibliaismeret - Hit Gyülekezete, Honvédelmi alapismeretek, Digitális kultúra, Állampolgári ismeretek, Közigazgatási ismeretek, Fenntarthatóság, Bibliaismeret - baptista hittan, Rajz és vizuális kultúra, Informatika, Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén), Katonai alapismeretek, Emberismeret és etika, Társadalomismeret, Ember- és társadalomismeret, etika, Utazás és turizmus, Művészettörténet, Népművészet, Pszichológia, Nemzetiségi nyelv, Ábrázoló és művészeti geometria, A magyar népzene alapjai, Hangtani és akusztikai ismeretek, Hangkultúra, A sajtó és nyilvánosság , Anyanyelvi kommunikáció , Buddhista vallás , Csillagászat , Diakónia, ápolástan , Épületgépészet alapjai , Euritmia , Európai uniós ismeretek , Folklórismeret , Gépírás és információkezelés , Ikonfestés elmélete és gyakorlata , Környezettan , Közlekedésépítő alapismeretek , Művészetek története , Mentálhigiéniai ismeretek , Mikrobiológia , Pszichológia , Pünkösdista hittan , Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben , Tánc- és mozgásművészet , Vendégfogadói ismeretek , Zenei angol, zene angolul , Angol irodalom , Egészségügyi ismeretek, Egészségügyi technikai ismeretek, Szociális ismeretek, Pedagógiai ismeretek, Képző- és iparművészeti ismeretek, Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek, Épületgépészeti ismeretek, Kohászati ismeretek, Távközlési ismeretek, Informatikai ismeretek, Vegyipari ismeretek, Vegyész ismeretek, Könnyűipari ismeretek, Faipari ismeretek, Környezetvédelmi ismeretek, Közgazdasági ismeretek, Kereskedelmi ismeretek, Vendéglátóipari ismeretek, Turisztikai ismeretek, Optikai ismeretek, Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, Mezőgazdasági ismeretek, Kertészeti és parképítési ismeretek, Földmérési ismeretek, Élelmiszeripari ismeretek, Sport ismeretek, Rendészeti és közszolgálati ismeretek, Közművelődési ismeretek, Vízügyi ismeretek, Honvédelmi ismeretek, Bányaművelési ismeretek, Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, Gépgyártás-technológiai ismeretek, Mechatronikai ismeretek, Automatikai és elektronikai ismeretek, Közlekedésautomatikai ismeretek, Magas- és mélyépítési ismeretek, Út-, vasút- és hídépítési ismeretek, Nyomdaipari technikai ismeretek, Kiadványszerkesztési ismeretek, Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, Vasútgépészeti ismeretek, Hajózási technikai ismeretek, Irodai ügyviteli ismeretek, Idegennyelvű ügyviteli ismeretek, Fodrászati ismeretek, Kozmetikai ismeretek, Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, Postaforgalmi ismeretek, Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, Egyházzenész-ismeretek, Gyakorlatosszínész-ismeretek, Jazz-zenész-ismeretek, Klasszikuszenész-ismeretek, Népzenész-ismeretek, Szórakoztatózenész-ismeretek, Táncos ismeretek, Artista ismeretek, Egészségügy ismeretek, Szociális alapismeretek, Pedagógia ismeretek, Képző- és iparművészet ismeretek, Hang-, film- és színháztechnika ismeretek, Épületgépészet ismeretek, Kohászat ismeretek, Távközlés ismeretek, Informatika ismeretek, Vegyipar ismeretek, Könnyűipar ismeretek, Faipar ismeretek, Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek, Közgazdaság ismeretek, Kereskedelem ismeretek, Vendéglátóipar ismeretek, Turisztika ismeretek, Optika ismeretek, Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, Mezőgazdaság ismeretek, Kertészet és parképítés ismeretek, Földmérés ismeretek, Élelmiszeripar ismeretek, Sport ismeretek, Rendészet ismeretek, Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek, Bányászat ismeretek, Gépészet ismeretek, Villamosipar és elektronika ismeretek, Építőipar ismeretek, Nyomdaipar ismeretek, Közlekedésépítő ismeretek, Közlekedés ismeretek, Közlekedésgépész ismeretek, Ügyvitel ismeretek, Szépészet ismeretek, Mezőgazdasági gépész ismeretek, Oktatási alapismeretek, Művelődési és kommunikációs alapismeretek, Egészségügyi alapismeretek, Építészeti és építési alapismeretek, Informatikai alapismeretek, Vegyipari alapismeretek, Könnyűipari alapismeretek, Faipari alapismeretek, Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), Közgazdasági-marketing alapismeretek, Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, Mezőgazdasági alapismeretek, Élelmiszer-ipari alapismeretek, Rendészeti alapismeretek, Gépészeti alapismeretek, Elektronikai alapismeretek, Nyomdaipari alapismeretek, Közlekedési alapismeretek, Ügyviteli alapismeretek, Egyházzenész ismeretek, Gyakorlatos színész ismeretek, Jazz-zenész ismeretek, Klasszikus zenész ismeretek, Népzenész ismeretek, Szórakoztató zenész ismeretek, Artista II. ; Akrobata, Artista II. ; Légtornász, Artista II. ; Zsonglőr , Artista II. ; Egyensúlyozó , Artista II. ; Bohóc, Artista II. ; Társulati artista, Egyházzenész II. ; Kántor énekvezető, Egyházzenész II. ; Kántor kórusvezető, Egyházzenész II. ; Kántor orgonista, Egyházzenész II. ; Kántor gitáros, Hangszerkészítő és -javító II. ; Fafúvós, Hangszerkészítő és -javító II. ; Rézfúvós, Hangszerkészítő és -javító II.; Vonós, Hangszerkészítő és -javító II. ; Pengetős, Hangszerkészítő és -javító II. ; Orgonaépítő, Hangszerkészítő és -javító II. ; Zongora , Hangszerkészítő és -javító II. ; Cimbalom, Jazz zenész II. ; Jazz énekes, Jazz zenész II. ; Fafúvós, Jazz zenész II. ; Rézfúvós, Jazz zenész II. ; Húros-vonós, Jazz zenész II. ; Billentyűs, Jazz zenész II. ; Ütős, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Divatstílus- és jelmeztervező, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Festő, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Szobrász, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Kerámiaműves, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti grafikus, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti és médiafotográfus, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Mozgóképi animáció tervező, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Ötvös, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Textilműves, Képző- és iparművészeti munkatárs ; Üvegműves, Klasszikus zenész II. ; Hangkultúra , Klasszikus zenész II. ; Fafúvós, Klasszikus zenész II. ; Rézfúvós, Klasszikus zenész II. ; Húros-vonós , Klasszikus zenész II. ; Billentyűs, Klasszikus zenész II. ; Ütős, Klasszikus zenész II. ; Magánénekes, Klasszikus zenész II. ; Zeneelmélet-szolfézs, Klasszikus zenész II. ; Zeneszerzés , Közművelődési munkatárs; , Népi kézműves ; Csipkekészítő, Népi kézműves ; Faműves fajátékkészítő, Népi kézműves ; Fazekas, Népi kézműves ; Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő, Népi kézműves ; Fonottbútor készítő, Népi kézműves ; Kézi és gépi hímző, Népi kézműves ; Szőnyegszövő, Népi kézműves ; Takács, Népi kézműves ; Nemezkészítő, Népi kézműves ; Szíjgyártó-nyerges, Népi kézműves ; Mézeskalács díszítő, Népi kézműves ; Kékfestő, Népi kézműves ; Népi bőrműves, Népi kézműves ; Papucskészítő, Népzenész II. ; Népi énekes, Népzenész II. ; Fafúvós, Népzenész II. ; Húros/vonós, Népzenész II. ; Billentyűs, Népzenész II. ; Ütős, Pedagógiai munkatárs ; Pedagógiai asszisztens, Pedagógiai munkatárs ; Gyógypedagógiai asszisztens, Színész II. ; Bábszínész, Színész II. ; Színházi- és filmszínész, Színész II. ; Pantomimes, Szórakoztató zenész II. ; Énekes szólista, Szórakoztató zenész II. ; Fafúvós, Szórakoztató zenész II. ; Rézfúvós, Szórakoztató zenész II. ; Húros/vonós, Szórakoztató zenész II. ; Billentyűs, Szórakoztató zenész II. ; Ütős, Táncos II. ; Klasszikus balett-táncos, Táncos II. ; Kortárs-, modern táncos, Táncos II. ; Néptáncos, Táncos II. ; Színházi táncos, Bányaipari technikus; , Fluidumkitermelő technikus; , Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész;, Fogtechnikus; , Optikus; , Általános ápoló; , Egészségügyi asszisztens; Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens;, Egészségügyi laboráns; Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens;, Gyakorló ápoló; , Csecsemő- és gyermek- ápoló; , Klinikai laboratóriumi szakasszisztens; Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, Mikrobiológiai szakasszisztens;, Ortopédiai műszerész; , Perioperatív szakasszisztens; Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens;, Radiográfiai szakasszisztens; CT/MR szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens;, Rehabilitációs terapeuta; Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr;, Szövettani szakasszisztens; Citológiai szakasszisztens, Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens;, Mentőápoló; , Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika;, Elektronikai technikus; , Erősáramú elektrotechnikus; , Ipari informatikai technikus; , Közlekedés-automatikai technikus; , Bor- és pezsgőgyártó technikus; , Élelmiszer-ellenőrzési technikus; , Élelmiszeripari gépésztechnikus; , Erjedés- és üdítőital-ipari technikus; , Húsipari technikus; , Sütő- és cukrászipari technikus; , Tartósítóipari technikus; , Tejipari technikus; , Hídépítő és -fenntartó technikus; , Magasépítő technikus; , Mélyépítő technikus; , Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus; , Épületgépész technikus; , Faipari technikus; , Pénzügyi-számviteli ügyintéző; , Vállalkozási ügyviteli ügyintéző; , Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar;, Gépgyártás-technológiai technikus; , Légijármű-műszerész technikus; , Légijármű-szerelő technikus; , Vasútijármű-szerelő technikus; , Fegyvergyártó szaktechnikus; , Fegyverműszerész technikus; , Fegyveroptikai szaktechnikus; , Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő;, Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus;, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus; , Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; , Szoftverfejlesztő és -tesztelő; , Távközlési technikus; , Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika;, Kereskedő és webáruházi technikus; , Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem;, Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet;, Hajózási technikus; , Kocsivizsgáló technikus; , Vasútforgalmi szolgálattevő technikus; , Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi;, Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás;, Postai üzleti ügyintéző; , Divat-, jelmez- és díszlettervező; Divattervező, Jelmez- és díszlettervező;, Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar;, Dekoratőr; , Fotográfus; Kreatív fotográfus, Művészeti fotográfus;, Grafikus; , Mozgókép- és animációkészítő; , Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó;, Hangtechnikus; , Színház- és rendezvénytechnikus; Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítás-technikus, Színpadi vizuáltechnikus, Színpad-technikus;, Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás, Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; , Kertésztechnikus; Dísznövény-termesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Parképítő és -fenntartó, Zöldségtermesztő;, Mezőgazdasági gépésztechnikus; , Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő;, Oktatási szakasszisztens; , Közszolgálati technikus; Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus;, Rendőr tiszthelyettes; Bűnügyi, Határrendészeti, Közlekedési, Közrendvédelmi;, Alternatív járműhajtási technikus; , Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz;, Ipari szerviztechnikus; , Járműipari karbantartó technikus; , Mechatronikai technikus; , Fitness-wellness instruktor; , Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező; , Fodrász; , Kéz- és lábápoló technikus; Kézápoló és köröm-kozmetikus, Speciális lábápoló;, Kozmetikus technikus; , Kisgyermek-gondozó, -nevelő; , Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens; , Szociális és mentálhigiénés szakgondozó; , Szociális és rehabilitációs szakgondozó; , Cukrász szaktechnikus; , Szakács szaktechnikus; , Turisztikai technikus; Idegenvezető, Turisztikai szervező;, Vendégtéri szaktechnikus; , Gumiipari technikus; , Műanyag-feldolgozó technikus; , Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó;, Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító

Érettségi pontok

Ebben a kategóriában kétszer 100 pontot lehet elérni (max. 200 pont).*

*"Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell majd megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont)." (forrás: Felvi.hu: Így változnak a pontszámítás szabályai 2024-től)

Az alább felsorolt tantárgyak közül kettőt kell választani, és az elért érettségi eredmény százalékos eredménye felel meg a felvételi pontnak.

Faipari mérnöki alapszak VAGY Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak esetén:

Érettségi pont 1:

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, fenntarthatóság, kémia, történelem, természettudomány, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek, elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Érettségi pont 2:

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, fenntarthatóság, kémia, történelem, természettudomány, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek, elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Gazdaságinformatikus alapszak esetén:

Érettségi pont 1:

matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), biológia, földrajz, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek, optikai ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, nyomdaipari ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

Érettségi pont 2:

matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), biológia, földrajz, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek, optikai ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, nyomdaipari ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Intézményi pontok

A korábbi felvételi rendszerben megjelölt többletpontok helyét a továbbiakban az intézményi pontok válják fel, melyeket az intézmény határoz meg, s továbbra is maximálisan 100 pontot jelentenek.

Ezek összegyűjtése az alábbi jogcímeken lehetségesek a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar műszaki és informatikai alapképzéseinél:

További információ: https://www.felvi.hu/pontszamitas2024/SOE_intezmenyipont


Társadalomtudományi alapszak
(kommunikáció- és médiatudomány)

Tanulmányi pontok - Középiskolai osztályzatok

A tanulmányi pontok középiskolai osztályzatok részében a kötelező tárgyak két tanult évvégi két osztályzata mellett az ötödik tantárgy tanult utolsó két évvégi osztályzatát vesszük figyelembe. A pontszámítás menete: évvégi érdemjegyek összegét kell megszorozni kettővel (maximum 100 pont).

Kötelező tantárgyak:

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv

Választható ötödik tantárgy:

Idegen nyelv (második vagy harmadik) , Etika , Biológia – egészségtan , Biológia , Fizika , Kémia , Földrajz , Ének-zene , Vizuális kultúra , Informatika , Digitális kultúra , Technika, életvitel és gyakorlat , Testnevelés és sport , Állampolgári ismeretek , Természettudomány , Dráma és színház , Mozgóképkultúra és médiaismeret , Dráma és tánc , Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek , Filozófia , Tánc és mozgás , Magyar mint idegen nyelv , Családi életre nevelés , Jelenismeret , Katonai alapismeretek , Pénzügyi és gazdasági kultúra , Vállalkozzunk , Munkapiac , Etikus vállalkozói ismeretek, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek , Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára , Belügyi rendészeti ismeretek, Honvédelmi alapismeretek, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra , Tanulásmódszertan , Fenntarthatóság

Tanulmányi pontok - Érettségi átlag

A tanulmányi pontok érettségi átlag részében az alább felsorolt tantárgyakat vesszük figyelembe, a kötelező érettségi vizsgatárgyakat és ötödik választott ötödik érettségi tárgyat. A vizsgatárgyak százalékos eredményét vesszük figyelembe, átlaguk alapján maximum 100 pont kapható.

Kötelező érettségi vizsgatárgyak:

magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv

Ötödik érettségi vizsgatárgy:

Nemzetiségi nyelv és irodalom , Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv , Latin nyelv , Fizika , Kémia , Biológia , Földrajz , Ének-zene , Vizuális kultúra , Testnevelés , Filozófia , Evangélikus hittan , Katolikus hittan , Református hittan , Természettudomány , Dráma , Mozgóképkultúra és médiaismeret , Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) , Célnyelvi civilizáció , Belügyi rendészeti ismeretek , Gazdasági ismeretek , Honvédelmi alapismeretek , Digitális kultúra , Állampolgári ismeretek , Közigazgatási ismeretek , Fenntarthatóság , Rajz és vizuális kultúra , Informatika , Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) , Katonai alapismeretek , Emberismeret és etika , Társadalomismeret , Ember- és társadalomismeret, etika , Utazás és turizmus , Művészettörténet , Népművészet , Pszichológia , Nemzetiségi nyelv , Ábrázoló és művészeti geometria , A magyar népzene alapjai , A sajtó és nyilvánosság , Anyanyelvi kommunikáció , Diakónia, ápolástan , Európai uniós ismeretek , Folklórismeret , Gépírás és információkezelés , Környezettan , Művészetek története , Mentálhigiéniai ismeretek , Mikrobiológia , Pszichológia , Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben , Tánc- és mozgásművészet , Vendégfogadói ismeretek , Egészségügyi ismeretek , Egészségügyi technikai ismeretek , Szociális ismeretek , Pedagógiai ismeretek , Képző- és iparművészeti ismeretek , Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek , Informatikai ismeretek , Környezetvédelmi ismeretek , Közgazdasági ismeretek , Kereskedelmi ismeretek , Vendéglátóipari ismeretek , Turisztikai ismeretek , Sport ismeretek , Rendészeti és közszolgálati ismeretek , Közművelődési ismeretek , Honvédelmi ismeretek , Szociális alapismeretek , Pedagógia ismeretek , Képző- és iparművészet ismeretek , Hang-, film- és színháztechnika ismeretek , Informatika ismeretek , Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek , Közgazdaság ismeretek , Kereskedelem ismeretek , Vendéglátóipar ismeretek , Turisztika ismeretek , Oktatási alapismeretek , Művelődési és kommunikációs alapismeretek , Egészségügyi alapismeretek , Informatikai alapismeretek , Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) , Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) , Közgazdasági-marketing alapismeretek , Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

Érettségi pontok

Ebben a kategóriában kétszer 100 pontot lehet elérni (max. 200 pont). *

*"Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell majd megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont)." (forrás: Felvi.hu: Így változnak a pontszámítás szabályai 2024-től)

Az alább felsorolt tantárgyak közül kettőt kell választani, és az elért érettségi eredmény százalékos eredménye felel meg a felvételi pontnak.

Érettségi pont 1:

egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Érettségi pont 2:

egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Intézményi pontok

A korábbi felvételi rendszerben megjelölt többletpontok helyét a továbbiakban az intézményi pontok válják fel, melyeket az intézmény határoz meg, s továbbra is maximálisan 100 pontot jelentenek.

Ezek összegyűjtése az alábbi jogcímeken lehetségesek a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar társadalomtudományi alapképzésénél:

További információk: https://www.felvi.hu/pontszamitas2024/SOE_intezmenyipont


Művészeti alapszakok
(építőművészet, formatervezés, tervezőgrafika)

Művészeti képzéseinkre intézményi felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. A felvételi eljárás során szerzett jelentkezői pontot (max,. 200 pont) kell megduplázni, így alakul ki a jelentkező végleges pontszáma (max. 400 pont).
 

 


Cikk nyomtatása E-mail