Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Faipari és Műszaki Intézet

Sok szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt a Faipari és Műszaki Intézet oldalán!

A Faipari és Műszaki Intézet a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar meghatározó intézete, amely az egyetem modellváltása során négy korábbi intézet összeolvadásából jött létre. Így a fafeldolgozási láncot az anyagkutatástól, az új fa alapú anyagok és azok megmunkálási technológiáján túl, a fizikai, méréstechnikai ismereteken keresztül a gépesítési, logisztikai és energetikai kompetencia területeket is magában foglalóan tartalmazza.

Az intézet oktatási tevékenysége ennek megfelelően a faanyagtudomány, a fizika elektrotechnika, méréstechnika, faipari megmunkálási technológiák, gépesítési és automatizálási ismeretkörökre is kiterjed. Az ezen tárgykörökhöz kapcsolódó kérdéskörök, mint az üzemi logisztika, hulladékgazdálkodás, faipari mechanikus és pneumatikus anyagszállítás és faanyagvédelem, munkavédelem szintén az intézet kompetencia területei közé tartoznak.

Az intézet igen aktív kutatási tevékenységet folytat, melyet jól felszerelt laborháttere támogat. Faanyagtudományi, faanyagvédelmi, felületkezelési és ragasztási, kompozit, elektrotechnika-fizika, automatika laborjaink az oktatáson túl a kutatási célokat is szolgálnak. Ennek megfelelően műszerezettségük európai színvonalú, és szakképzett laboránsaink támogatásával színvonalas publikációs tevékenységet folytatnak intézeti oktató, kutató kollégáink. Az intézet minősített folyóirat cikkei mellett nagy gondot fordít az idegen nyelvű szakkönyvek írására is. Mára bátran mondhatjuk a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Faipari és Műszaki intézete a világban is elismert faipari szellemi kutatási központ.

Az intézet ipari kapcsolatai is kiemelkedőek, ennek megfelelően ipari szolgáltatásokat nyújtunk szabványossági vizsgálatok területén a vasúti talpfák átvételétől kezdve a faalapú laptermékek vizsgálatáig. Ipari szakértői tevékenységünk lefedi a teljes faipari megmunkálási láncot, azaz a faanyag minősítésétől, roncsolásmentes vizsgálatától, különböző megmunkálási műveletein (forgácsolás, ragasztás, felületkezelés, por-forgács elszívás stb) keresztül, új kompozitok kifejlesztésén túl egészen a fatermékek újra hasznosítási ismeretéig, illetve szénlábnyom meghatározásáig terjednek.

Fontos megemlíteni, hogy ezen széles kutatási, szolgáltatási portfolió jó lehetőséget nyújt, hogy hallgatóink bekapcsolódjanak az egyes ipari projektek megoldásába, illetve az intézet kutatási pályázatainak a végrehajtásába. Ennek megfelelően a hallgatók számára különböző ösztöndíjlehetőségeket is biztosítunk.

Minden további kérdésben szívesen állunk rendelkezésükre.

Dr. Fehér Sándor, egyetemi docens
intézetigazgató

Cikk nyomtatása E-mail