Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Faépítészeti Intézet

 

„Az építéstan azokat az elveket és szabályokat tárgyalja, melyeket egyrészt a tapasztalat, másrészt a kísérletek állítottak fel arra nézve, miképpen kell a természetben található anyagokat megválasztani és előkészíteni, építő-szerkezetekké összekötni és az így nyert szerkezetrészeket egy oly egészszé összeilleszteni, mely a szilárdság és a tartósság követelményeinek, valamint a kitűzött czélnak megfelel s a mellett lehetőleg olcsó és szép.”

Sobó Jenő, így fogalmazta meg Egyetemünk jogelőd intézményének tanáraként az építéstan elveit, 1898-ban megjelent tankönyvében.

Szépség és hasznosság. Az építés örök értékei. Az építéstan oktatás soproni gyökerei immár egy 150 éves, hatalmasra nőtt „tudásfát” táplálnak. Ezt a „tudásfát” ma úgy nevezik: Faépítészeti Intézet. Az intézet oktatási portfóliója magában foglalja a fával történő tárgyalkotás, a bútorkészítés és építés ismereteit.  A fa, a természet örök körforgásának, az évről-évre megújulásnak szimbóluma. A fa használata, a fával építés egyidős a tudatra ébredt, cselekvő emberrel. A Faépítészeti Intézet több tudományterületen folytat kutatási tevékenységet. Új utakat keres a fával építés, az ipari termék- és formatervezés, valamint a papíripar területén. Az intézet célja az oktatás, kutatás és dizájn magasszintű művelése. Neves professzoraink: Winkler Oszkár, Kubinszky Mihály, Winkler Gábor mintaadók számunkra.  Az Intézetben felhalmozott tudást, doktoranduszok, alap és mesterszakos faipari mérnökök, építész- és építőművész, valamint erdőmérnök hallgatók és a faipari szakma felé közvetítjük. Az elmélet és gyakorlat egymást kiegészítő művelése, a hagyomány és megújulás képességének harmóniája mindig is értéke volt a soproni képzésnek. Ismerve múltunkat, elemezve és értve jelenünket, tervezzük jövőnket.

A Faépítészeti Intézet megkerülhetetlen „műhely” a tárgyalkotás és a fával építés területén. Joggal kijelenthetjük a fa a XXI.század építőanyaga. Nincs alternatívája a környezettudatos valamint a  körkörös gazdálkodás, építés és tárgyalkotás területén.

Messziről, a Világűrből nézve a „kék bolygó” zöld foltjai a szárazföldi lét biológiai színterei. A távolból vizsgált Föld nevű bolygón az élet fennmaradásának minimum feltétele e két szín jelenlegi arányának megtartása. Mi erre törekszünk!

Prof. Dr. Markó Balázs, egyetemi tanár
intézetigazgató

 

Műszaki Mechanika oktatási anyagok, információk

Cikk nyomtatása E-mail